Bo i hus

Vill du öka värdet på din fastighet eller din befintliga mark?

Vi hjälper dig med exploatering eller utveckling av obebyggd/bebyggd fastighet eller utveckling/försäljning av befintlig mark. Vårt arbetssätt skapar de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete och bedrivs i projektform. Vi har lång erfarenhet och kunskap inom byggbranschen. När det gäller fusioner och förvärv hittar vi köpare eller säljare och förhandlar ett bra pris genom samarbete med Arch Nordic AB och deras Midas Eguities OY nätverk för investerare i Norden och Estland. Hitta nya tillväxtmöjligheter eller ta ditt företag till en ny nivå via fusioner och förvärv.

Låt oss hjälpa din verksamhet att förverkliga målet för Dig och Ditt företag! Tveka inte att kontakta oss för hur vi kan hjälpa till att förädla/utveckla din fastighet inför försäljning.

Do you want to increase the value of your property or your existing land?

We will help you to develope your undeveloped and buildt property or exploit/sale of existing land. Our way of working creates the best conditions for long-term cooperation. We always work in project form. We have long experience and knowledge whitin construction. When it comes to mergers and acquisitions, we find buyers or sellers and negotiate a good price through collaboration with Arch Nordic AB and their Midas Eguities OY network for investors in the Nordic countries and Estonia. Find new growth opportunities or take your business to a new level through mergers and acquisitions.C

Let us help your business realize the goal for you and your company! Do not hesitate to contact us for how we can help refine / develop your property for sale.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET KARIN LINDSTÉN KONSULT AB 556757-4537 | 2020-04-07