aktuellt/current

Just nu har jag följande projekt/objekt till försäljning/exploatering:

Following projects/objects are for sale right now:

1.Underbar äng för byggnation om 4000Bta i populärt område nära Marstrand på västkusten. Kort promenad till havet. Detaljplan finns klar.
Wonderful meadow for construction of 4000Bta in popular area near Marstrand on the west coast. Short walk to the sea. Detailed plan is ready.

2. 9 st radhustomter för byggnation nära havet och badplats. Några km från Marstrand.
9 terraced plots for construction near the sea and bathing. A few km from Marstrand.

3. Toppenfin mark för lägenheter utanför Helsingborg nära kafé, restaurang, träning, gallerier, affärer samt Pågatågstation.
Lovely plot for apartments outside Helsingborg near café, restaurant, trainingarea, galleries, shops and train station.

4. 10 st tomter vid Nyköping med närhet till skola, köpcentrum, underbar natur.
10 plots at Nyköping close to school, shopping center and wonderful nature.

5.  Havsnära mark med underbar natur och badplats.
Land by the seaside with wonderful surroundings and bathing.

6. Tomt för byggnation av lägenheter/äldreboende/förskola. Nära havet i Göteborgs Stad.
Plot for construction of apartments / retirement homes / preschool. Near the sea in the City of Gothenburg.

Jag söker mark/befintliga fastigheter samt hela fastighetsbestånd för köp/exploatering i hela Sverige för kunds räkning.
I´m looking for land / existing properties and
property stock for purchase / exploitation throughout Sweden for customers account.