Co-workers

BoIHus strävar alltid efter att hitta den bästa och mest kvalitativa lösningen för fastighetsutveckling och exploatering. Tillsammans med vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa fastighetsägare att öka värdet på fastigheten. Några av våra samarbetspartners är:

BoIHus always strives to find the best and most qualitative solution for property development and exploitation. Together with our wide network of contacts, we can help property owners to increase the value of the property. Some of our partners are: